Kompensacja mocy biernej - moc bierna

Do czego potrzebna jest MOC BIERNA?.

Moc bierna - jest to ta część energii, która służy do wytwarzania pola elektromagnetycznego w transformatorach i silnikach i nie jest zamieniana na inną energię, przepływa jedynie pomiędzy źródłami i odbiorami prądu przemiennego. Energię bierną indukcyjną można dostarczać do odbiorników z generatorów pracujących w elektrowniach, albo wytwarzać ją w pobliżu odbiorników za pomocą baterii kondensatorów, lub w przypadku energi biernej pojemnościowej niwelować ją za pomocą dławików kompensacyjnych. Moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie natężenia prądu, strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.

Dostawcy energii elektrycznej zależy aby w sieci elektroenergetycznej, mogli przesyłać jak największą ilość energii czynnej, przy jednocześnie jak najmniejszych jej stratach. O ilości strat decyduje prąd jaki płynie przez elementy sieci, a jego wartość zależna jest od parametru zwanego mocą pozorną i oznaczanego jako S.

Wzór na moc pozorną: S = 3 * U * I

gdzie:
U - jest to wartość skuteczna napięcia
I - jest to wartość skuteczna natężenia prądu
Moc pozorna jest sumą geometryczną mocy czynnej P i mocy biernej Q:

S = P 2 + Q 2

Poniżej pokazany tzw. trójkąt mocy gdzie:
Q - jest to moc bierna
S - jest to moc pozorna (inaczej zwana mocą całkowitą)
P - jest to moc czynna
φ- jest to kąt przesunięcia fazowego

Twoja przeglądarka nie wspiera elementu canvas! Pobierz Internet Explorer 9 lub nowszą wersję!

W idealnej sieci energetycznej moc pozorna S byłaby równa mocy czynnej P, a więc taką w której moc bierna Q ma wartość 0. W praktyce, większość zakładów ma ustalony współczynnik na poziomie tgφ=0,4 lub niższy i od tej wartości do tgφ=0 nie jest pobierana opłata za pobór mocy biernej. Zastosowanie kompensacji mocy biernej, polegającej na zrównoważeniu pobieranej przez odbiorniki mocy biernej, mocą bierną wytwarzaną przez baterie kondensatorów powoduje brak opłat za ponadnormatywny pobór (oddawanie mocy biernej pojemnościowej).